CÁC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dưới đây là các mục hướng dẫn sử dụng được phân theo nhóm và chức năng riêng, doanh nghiệp chọn vào mục cần xem hướng dẫn để xem chi tiết

Thiết lập lần đầu sử dụng

Hướng dẫn khai báo tờ khai VNACCS

Khai báo loại hình đặc thù (GC, SXXK)

Hướng dẫn thanh lý thanh khoản

Các nghiệp vụ khai báo khác

Hướng dẫn chức năng kế toán kho

Các chức năng tiện ích khác

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn