HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TỜ KHAI VNACCS

Chúng tôi xin hướng dẫn quy trình khai báo đầy đủ tờ khai nhập khẩu và xuất VNACCS:

Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu IDA

Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu EDA

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn