HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU

Doanh nghiệp có thể tham khảo video hướng dẫn dưới đây về quy trình thực hiện khai báo một tờ khai nhập khẩu hoàn chỉnh:

Quy trình đăng ký tờ khai nhập khẩu - IDA
Để đăng ký mới tờ khai nhập khẩu, bạn vào menu : "Tờ khai hải quan / Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA)" như hình ảnh sau đây.

Màn hình tờ khai hiện ra như sau:

Wor2603

Sau đó thực hiện nhập liệu, khai báo theo các hướng dẫn sau:


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn