HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN VẬN ĐƠN

Nhập vào các thông tin về vận chuyển hàng hóa như số vận đơn, phương tiện vận chuyển, cảng địa điểm dỡ / xếp hàng.

Thông tin vận đơn: Số vận đơn được nhập theo định dạng: Mã Scac code + số vận đơn, trong đó mã scac code là mã của nhà vận chuyển (bạn có thể tham khảo tại địa chỉ website www.customs.gov.vn) ví dụ số vận đơn: CMF902019. Nếu là vận đơn gom hàng hàng không thì có thể nhập tối đa 5 số vận đơn, trên phần mềm mặc định ô số vận đơn đầu được hiển thị để bạn có thể  nhập liệu, sau khi nhập vào ô đầu tiên các ô tiếp theo sẽ tự động hiện ra cho phép nhập tiếp theo tuần tự tránh được tình trạng bạn nhập sai thứ tự cần thiết, cách thức hiển thị này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các chỉ tiêu khác mà có nhiều hơn 1 ô nhập liệu. Để khai chi tiết danh sách container và số Seal, người khai phải thực hiện khai đính kèm bằng nghiệp vụ HYS (tại menu "Nghiệp vụ khác / Đăng ký file đính kèm HYS") sau đó nhập vào tờ khai tại mục "Thông tin đính kèm" trên tab "Thông tin chung 2" của tờ khai nhập khẩu.

Tổng trọng lượng hàng hóa: Nhập vào tổng trọng lượng hàng và đơn vị tính trọng lượng theo đơn vị Kilogame – KGM, Tấn – TNE hoặc Pound – LBR, tổng trọng lượng có thể nhập vào tối đa 06 ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần lẻ thập phân, ví dụ: 950000.525 , nếu là hàng vận chuyển theo đường hàng không phần lẻ thập phân chỉ được nhập tối đa 01 ký tự, ví dụ 950000.5. Nếu bạn nhập vào đợn vị trọng lượng là LBR thì sau khi khai báo IDA, hệ thống sẽ tự động quy đổi và trả về đơn vị là KGM.

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: Nhập vào mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng hóa chờ thông quan, mã địa điểm lưu kho có thể là địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, các kho hàng, các công ty dịch vụ kho bãi hoặc kho công ty đã được đăng ký vào hệ thống, ví dụ hàng hóa được lưu kho chờ thông quan tại địa điểm 'CTY CP DVHH NOI BAI' chịu sự giám sát của Hải quan nội bài bạn chọn mã là '01ABA02'.

Phương tiện vận chuyển: Nhập vào phương tiện vận chuyển tùy theo phương thức vận chuyển bạn đã chọn ở trên, ví dụ với phương thức là đường không thì phương tiện vận chuyển bạn nhập vào theo định dạng như sau:

Địa điểm dỡ hàng: Nhập vào cảng địa điểm dỡ hàng , có thể chọn từ danh mục bằng cách nhấn vào nút có dấu 3 chấm. Mã địa điểm dỡ hàng bạn chọn phải phù hợp với loại Phương thức vận chuyển đã chọn ở mục trên (phương thức vận chuyển là đường biển, đường không, đường sắt.. thì phải chọn mã địa điểm thuộc cảng biển, đường không, đường sắt tương ứng), ví dụ chọn mã địa điểm dỡ hàng cho phương thức vận chuyển đường biển là Cảng Hải Phòng thì bạn chọn mã là 'VNHPH - CANG HAI PHONG'. Trường hợp cảng địa điểm không xác định cụ thể thì người khai chọn mã địa điểm của mã nước kèm theo 'ZZZ' ví dụ VNZZZ – UNKNOW

Mã kết quả kiểm tra nội dung: Trường hợp người khai xem hàng trước khi đăng ký tờ khai thì nhập vào chỉ tiêu này với các lựa chọn trong danh mục, lưu ý: khi người khai hải quan có yêu cầu cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng đối với một số trường hợp yêu cầu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì tờ khai mới được hoàn thuế, không thu thuế, thanh khoản… (VD: nhập hàng đã xuất khẩu bị trả lại) thì nhập vào lựa chọn là 'C'.

Lưu ý về việc khai số định danh hàng hóa đối với Cảng biển và Sân bay quốc tế:

  1. ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN:Theo đề án quản lý giám sát hàng hóa cảng biển, định danh hàng hóa tờ khai nhập khẩu sẽ được khai vào chỉ tiêu Số vận đơn với cấu trúc: MMDDYYSOVANDON, trong đó:
  2. DD = Ngày, MM = Tháng, YY = Năm, SOVANDON = Số vận đơn
    Nếu tờ khai có PTVT là đường biển, đường biển (không cont), đường bộ phần mềm sẽ tự động đánh dấu tích chọn vào mục "Khai báo số định danh theo đề án quản lý giám sát hải quan tự động tại cảng biển", khi đó doanh nghiệp nhập thông tin số vận đơn bình thường, đồng thời nhập thêm ngày vận đơn vào chỉ tiêu bên cạnh:
    Lúc ghi tờ khai phần mềm sẽ tự động nối số định danh theo cấu trúc đã quy định:
    Nhấn đồng ý, kết quả chỉ tiêu số vận đơn sẽ được cập nhật lại như sau:
  3. ĐỐI VỚI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ: Khi mở tờ khai nhập khẩu có hàng hóa đưa vào Cảng hàng không quốc tế thì doanh nghiệp cần tích chọn "Khai báo số định danh theo chuẩn quản lý, giám sát Hải quan tự động tại Cảng hàng không" và thực hiện nhập vào chỉ tiêu "số vận đơn" theo các trường hợp sau:


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn