MỘT SỐ TIỆN ÍCH KHÁC

Ngoài các chức năng chính để khai báo với cơ quan Hải quan, phần mềm còn bổ sung nhiều chức năng tiện ích phục vụ doanh nghiệp, ví dụ một số chức năng điển hình như sau:


Khai báo bổ sung danh sách Container

Khai báo tách vận đơn

Khai báo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn chức năng trình ký ECUSSignPRO

Chức năng lưu trữ dữ liệu trực tuyến ECUS-DRIVE

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn