NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN BẢN ECUS5VNACCS 2018
(Phiên bản update 10/08/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 24/08/2020

Phiên bản cập nhật ngày 10/08/2020 được phát hành ngày 24/08/2020 bổ sung chức năng THANH LÝ THEO ĐỊNH MỨC GIAI ĐOẠN cho loại hình SXXK với nội dung như sau.

Theo Quyết định 2270/QĐ-TCHQ ban hành ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Tổng cục Hải quan về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Hải quan và doanh nghiệp Gia công, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất. Cho phép doanh nghiệp khai báo được nhiều lần định mức cho cùng một mã Sản phẩm dựa vào các Lệnh sản xuất khác nhau.
Vậy, cùng một mã Sản phẩm xuất khẩu nhưng có nhiều bảng định mức khác, đến kỳ báo cáo doanh nghiệp làm thế nào để kiểm soát được số liệu chi tiết khi thực hiện chạy thanh lý, thanh khoản. Chức năng CHẠY THANH LÝ THEO ĐỊNH MỨC GIAI ĐOẠN sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện bằng cách gán các lệnh sản xuất cho các sản phẩm xuất khẩu cụ thể trên từng tờ khai xuất.
Chức năng chạy thanh lý theo định mức giai đoạn sẽ bao gồm các bước thực hiện sau:
  1. Bước 1: Thiết lập cấu hình chức năng.
  2. Bước 2: Kiểm hóa tờ khai nhập khẩu/ xuất khẩu.
  3. Bước 3: Cập nhật lệnh sản xuất cho sản phẩm trên tờ khai xuất.
  4. Bước 4: Tạo lần thanh lý và nhập bảng kê danh sách tờ khai
  5. Bước 5: Chạy thanh lý.
  6. Bước 6: In báo cáo thanh lý.
  7. Bước 7: Đóng hồ sơ thanh lý.
Trong các bước ở trên, chỉ có bước 1, 3 và 6 là có sự khác biệt so với việc chạy thanh lý thông thường (thanh lý không có định mức giai đoạn). Các bước còn lại về ý nghĩa và cách thực hiện đều giống hệt với cách chạy thanh lý thông thường mà doanh nghiệp vẫn đang sử dụng.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy theo dõi phần hướng dẫn chi tiết của các bước 1, 3 và 6 (Để xem đầy đủ 7 bước thực hiện, bạn vui lòng xem tại đây hoặc truy cập vào mục 5.4.Thanh lý, thanh khoản/ Thanh lý SXXK/ Thanh lý theo định mức giai đoạn):
Bước 1: Thiết lập cấu hình chức năng.

Bước 3: Cập nhật lệnh sản xuất cho sản phẩm trên tờ khai xuất.

Bước 6: In báo cáo thanh lý.

Để xem đầy đủ hướng dẫn 7 bước thực hiện lần thanh lý theo định mức giai đoạn, bạn vui lòng xem tại đây hoặc truy cập vào mục 5.4.Thanh lý, thanh khoản/ Thanh lý SXXK/ Thanh lý theo định mức giai đoạn của hướng dẫn trực tuyến.Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn