CHỨC NĂNG THANH LÝ THEO ĐỊNH MỨC GIAI ĐOẠN
(Chức năng chạy thanh lý đối với doanh nghiệp có định mức sản phẩm theo nhiều giai đoạn khác nhau)

Theo Quyết định 2270/QĐ-TCHQ ban hành ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Tổng cục Hải quan về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Hải quan và doanh nghiệp Gia công, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất. Cho phép doanh nghiệp khai báo được nhiều lần định mức cho cùng một mã Sản phẩm dựa vào các Lệnh sản xuất khác nhau.
Vậy, cùng một mã Sản phẩm xuất khẩu nhưng có nhiều bảng định mức khác, đến kỳ báo cáo doanh nghiệp làm thế nào để kiểm soát được số liệu chi tiết khi thực hiện chạy thanh lý, thanh khoản. Chức năng CHẠY THANH LÝ THEO ĐỊNH MỨC GIAI ĐOẠN sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện bằng cách gán các lệnh sản xuất cho các sản phẩm xuất khẩu cụ thể trên từng tờ khai xuất.
Chức năng chạy thanh lý theo định mức giai đoạn sẽ bao gồm các bước thực hiện sau:
  1. Bước 1: Thiết lập cấu hình chức năng.
  2. Bước 2: Kiểm hóa tờ khai nhập khẩu/ xuất khẩu.
  3. Bước 3: Cập nhật lệnh sản xuất cho sản phẩm trên tờ khai xuất.
  4. Bước 4: Tạo lần thanh lý và nhập bảng kê danh sách tờ khai
  5. Bước 5: Chạy thanh lý.
  6. Bước 6: In báo cáo thanh lý.
  7. Bước 7: Đóng hồ sơ thanh lý.
Trong các bước ở trên, chỉ có bước 1, 3 và 6 là có sự khác biệt so với việc chạy thanh lý thông thường (thanh lý không có định mức giai đoạn). Các bước còn lại về ý nghĩa và cách thực hiện đều giống hệt với cách chạy thanh lý thông thường mà doanh nghiệp vẫn đang sử dụng.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy theo dõi phần hướng dẫn chi tiết phía dưới đây:
Bước 1: Thiết lập cấu hình chức năng.
Bước 2: Nhập kiểm hóa tờ khai nhập khẩu/ xuất khẩu:
Bước 3: Cập nhật lệnh sản xuất cho sản phẩm trên tờ khai xuất.
Bước 4: Tạo lần thanh lý và nhập các bảng kê.
Bước 5: Chạy thanh lý
Bước 6: In báo cáo thanh lý.
Bước 7: Đóng hồ sơ thanh lý.
Chú ý: Hiện nay việc chạy thanh lý không  khai báo lên cơ quan Hải quan qua hệ thống điện tử. Trường hợp có hồ sơ hoàn thuế hoặc không thu thuế, bạn làm công văn và nộp trực tiếp tại chi cục.

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn