HƯỚNG DẪN KHAI BÁO LOẠI HÌNH GIA CÔNG

Theo quy định tại Thông tư 39, doanh nghiệp Gia công có trách nhiệm khai báo Hợp đồng gia công, danh mục nguyên liệu – vật tư, thành phẩm và định mức thực tế sản phẩm lên cơ quan Hải quan. Đồng thời do thông tư không còn quy định loại hàng (mã phân loại hàng hóa là nguyên liệu hay sản phẩm) khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. Do đó hệ thống TNTT quy định một doanh nghiệp Gia công, trên một hợp đồng gia công không được phép khai báo trùng mã nguyên phụ liệu và sản phẩm.


Khai báo Hợp đồng gia công

Khai báo Phụ kiện sửa đổi, bổ sung

Khai báo định mức thực tế Sản phẩm

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn