HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Theo quy định tại Thông tư 39, doanh nghiệp Gia công có trách nhiệm khai báo Hợp đồng gia công, danh mục nguyên liệu – vật tư, thành phẩm và định mức thực tế sản phẩm lên cơ quan Hải quan. Đồng thời do thông tư không còn quy định loại hàng (mã phân loại hàng hóa là nguyên liệu hay sản phẩm) khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. Do đó hệ thống TNTT quy định một doanh nghiệp Gia công, trên một hợp đồng gia công không được phép khai báo trùng mã nguyên phụ liệu và sản phẩm.
Sau đây là phần hướng dẫn thực hiện chi tiết khai báo trên phần mềm.

Trường hợp sau khi đã khai báo HĐGC, bạn muốn bổ sung, sửa hoặc hủy thông tin Phụ lục cho hợp đồng, bạn sử dụng chức năng Khai báo phụ kiện hợp đồng gia công để khai báo
Hoặc xem hướng dẫn Khai báo định mức thực tế sản phẩm tại đây

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn