HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ

Khi lần đầu chạy chương trình, doanh nghiệp cần phải đăng ký thông tin doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ được gửi lên Hải quan khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hoặc giao dịch với cơ quan Hải quan.

Nếu cần thay đổi lại thông tin doanh nghiệp, bạn vào menu Hệ thống / 3.Thông tin doanh nghiệp:

Màn hình chức năng hiện ra như sau:

- Nếu chỉ thay đổi các thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại thì bạn tiến hành sửa sau đó nhấn nút Ghi để lưu lại
- Nếu bạn muốn thay đối sang thông tin doanh nghiệp mới hoàn toàn, nhấn vào nút Đăng ký lại thông tin doanh nghiệp... màn hình đăng ký mới thông tin doanh nghiệp hiện ra để bạn nhập liệu:

Sau khi nhập xong thông tin bạn nhấn nút Đăng ký để thay đổi


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn