HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG TÔI ƯU CSDL

Khi thời gian sử dụng phần mềm tăng lên cùng với tần suất khai báo nhiều tờ khai, dung lượng cơ sở dữ liệu phần mềm sẽ tăng lên đáng kể do:
Để tối ưu lại cơ sở dữ liệu, làm giảm dung lượng lưu trữ, bạn cần thực hiện chạy chức năng tối ưu cơ sở dữ liệu do phần mềm cung cấp. Khi thực hiện, phần mềm sẽ:
Để thực hiện, bạn vào menu Hệ thống chọn mục  Database Managerment (Tối ưu CSDL):

Chức năng thiết lập hiện ra như sau:

Tại đây phần mềm sẽ hiển thị thông tin về hệ quản trị CSDL bạn đang dùng, thông tin về dung lượng 2 file cơ sở dữ liệu
Bạn chuyển sang tab Tối ưu cơ sở dữ liệu để xem và thực hiện:

Tại đây có 5 lựa chọn để bạn chọn, thông thường phần mềm đã đánh dấu tất cả các mục, nếu bạn không muốn thực hiện mục nào thì bỏ chọn ở mục đó. Cuối cùng nhấn vào nút Thực hiện tối ưu và chờ đến khi có thông báo thành công (thời gian thực hiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu).


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn