NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN BẢN ECUS5VNACCS 2018
(Phiên bản update 15/07/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 31/07/2020

Phiên bản cập nhật ngày 15/07/2020 được phát hành ngày 31/07/2020 bổ sung, sửa đổi các chức năng sau:
1. Hiển thị thông báo chặn Khai báo đối với các chữ ký số chưa gia hạn
Để đảm bảo cho việc kịp thời gia hạn chữ ký số sắp hết hạn và cấp bù đối với chữ ký số của nhà cung cấp CA2 trước ngày 24/09/2020. Kể từ ngày 31/07/2020, phần mềm ECUS5VNACCS sẽ liên tục hiện thông báo nhắc nhở cho doanh nghiệp theo 2 trường hợp cụ thể dưới đây.
2. Bổ sung lại cho phép tìm kiếm theo chỉ tiêu STT tờ khai
3. Thay đổi cách thức in danh sách tờ khai
4. Danh sách các chức năng được thay đổi cách thức xuất ra Excel
5. Bổ sung chức năng Tính lại số Container cho báo cáo tờ khai xuất nhập khẩu
6. Sửa lỗi chép định mức lệnh sản xuất của loại hình Gia công
7. Sửa lỗi điều kiện lọc Loại hình trong báo cáo Tra cứu tờ khai xuất nhập khẩu
8. Khắc phục tình trạng mã nước, mã đơn vị tính trong danh mục có ký tự trắng phía cuối
9. Và sửa, bổ sung các lỗi, yêu cầu khác

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn