NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN BẢN ECUS5VNACCS 2018
(Phiên bản update 10/06/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 23/06/2020

Phiên bản cập nhật ngày 10/06/2020 được phát hành ngày 23/06/2020 bổ sung, sửa đổi các chức năng sau:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn