THÔNG BÁO


Thông báo về việc triển khải Hệ thống quản lý, giám sát tự động đường hàng không đối với các kho hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014, Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/06/2017 và kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/05/2018 và công văn số 724/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2021 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Hệ thống quản lý, giám sát tự động tại cảng biển, cảng hàng không, cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới toàn thể quý doanh nghiệp nội dung thông báo như sau:Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn