THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1357/QĐ-TCHQ


Nội dung Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ban hành ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan về Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu.

Ngày 18/05/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2021. Bảng mã loại hình mới này có nhiều thay đổi so với bảng mã theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ban hành ngày 01/04/2015, cụ thể các thay đổi được liệt kê chi tiết sau đây:

 

Danh sách đầy đủ bảng mã loại hình mới và hướng dẫn sử dụng theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ doanh nghiệp vui lòng xem chi tiết dưới đây:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn