THÔNG BÁO CỦA UY BAN NHÂN DÂN TP.HẢI PHÒNG


Thông báo về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng không dùng tiền mặt từ ngày 01/08/2021.

Ngày 22/07/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 290/TB-UBND về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng không dùng tiền mặt từ ngày 01/08/2021; Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thu phí và kiểm soát nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng.
Để cộng đồng doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin về Quy trình thu phí và chuẩn bị các điều kiện nộp phí hạ tầng cảng biển không dùng tiền mặt. Phần mềm ECUS5VNACCS xin gửi tới quý doanh nghiệp nội dung cụ thể của Thông báo 290/TB-UBND và Quyết định 2050/QĐ-UBND như sau.
1. Nội dung Thông báo 290/TB-UBND ngày 22/07/2021:
2. Nội dung Quyết định 2050/QĐ-UBND kèm theo Quy trình thu phí:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn