THÔNG BÁO TÍNH NĂNG MỚI

(Các tính năng thêm mới, sửa đổi trên bản nâng cấp)

Phần mềm ECUS5VNACCS được sửa đổi bổ sung một số tính năng làm tăng hiệu suất cũng như tính ổn định của phần mềm. Sau đây là danh sách các chức năng được thêm mới, sửa đổi trong bản nâng cấp:

 

Sau đây là phần nội dung chi tiết.

  1. Thay đổi vị trí các chức năng in, tra cứu tờ khai

  Cụ thể, phiên bản trước các chức năng in và tra cứu tờ khai được bố trí ở 2 tab “Kết quả xử lý tờ khai” và tab “Quản lý lý tờ khai”. Nay đã được gom gọn vào cùng một tab “Kết quả xử lý tờ khai”, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập hơn.

  Giao diện chức năng trước thay đổi:

  Giao diện sau khi sửa đổi:

  2. Thay đổi chức năng khai báo chứng từ đính kèm điện tử

  Phần mềm chuyển chức năng khai báo chứng từ đính kèm vào tab “Quản lý tờ khai”, đồng thời hiển thị danh sách các chứng từ của tờ khai:

  Để thêm mới một chứng từ, bạn nhấn vào nút “Thêm mới chứng từ đính kèm…”:

  Bổ sung chức năng cho phép doanh nghiệp khai báo và lấy phản hồi cho nhiều chứng từ cùng một lần bằng cách nhấn vào nút Quản lý khai  báo:

  Giao diện chức năng khai báo nhiều chứng từ hiện ra như sau, doanh nghiệp đánh dấu chọn vào các chứng từ cần khai:

  3. Bổ sung chức năng cập nhật thông điệp vào tờ khai

  Thi thoảng doanh nghiệp vẫn gặp phải vấn đề, đã lấy được thông điệp về máy nhưng trên tờ khai lại không nhìn thấy các thông điệp này. Lý do là chứng từ ID của thông điệp không khớp với ID tờ khai, do đó dù đã có thông điệp đúng tờ khai nhưng trên tờ khai vẫn không thể hiện.

  Để khắc phục vấn đề này, doanh nghiệp tìm kiếm thông điệp, sau đó đánh dấu chọn vào các thông điệp cần cập nhật rồi nhấn nút “Cập nhật thông điệp”:

  4. Bổ sung menu lối tắt trên danh sách tờ khai

  Ngay trên danh sách tờ khai, doanh nghiệp có thể nhấn chuột phải để lựa chọn chức năng “Lấy thông điệp từ hải quan…” chức năng “Khai báo chứng từ bổ sung” cho tờ khai hoặc "Copy tờ khai".

  5. Bổ sung chức năng cập nhật ngày TNTX mới vào tờ khai gốc

  Sau khi thực hiện gia hạn tạm nhập tái xuất bằng nghiệp vụ TIA, doanh nghiệp có thể cập nhật thời hạn TNTX mới này vào tờ khai gốc.

  6. Bổ sung chức năng Imp/Exp cho tờ khai miễn thuế TEA

  Phần mềm bổ sung chức năng cho phép doanh nghiệp có thể import hoặc export danh sách tờ khai danh mục miễn thuế TEA tại menu Hệ thống / Export, import dữ liệu: