THÔNG BÁO
(Về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020
)

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra thông báo hỏa tốc với nội dung chi tiết như văn bản dưới đây:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn