THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG BẢN CẬP NHẬT
(Phiên bản cập nhật ngày 05/02/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 18/02/2020

Phiên bản cập nhật ngày 05/02/2020 được phát hành ngày 18/02/2020 được bổ sung sửa đổi các chức năng như sau:

1. Nâng cấp chức năng nhập danh sách cont từ HYS.

2. Sửa lỗi xem file đính kèm trên form nhập danh sách cont từ tờ khai HYS:

3. Nâng cấp Báo cáo chi tiết hàng hóa xuất nhập khẩu:
4. Nâng cấp chức năng F6 trên tờ khai xuất nhập:
5. Đổi vị trí nút Xem tờ khai lưu và Xem tờ khai sửa sang tab kết quả xử lý tờ khai.

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn