THÔNG BÁO
(vv Thực hiện kế hoạch điều chỉnh, phân công quản lý địa bàn kho, bãi, cảng tại Cục Hải quan Hải Phòng)

Thực hiện kế hoạch điều chỉnh, phân công quản lý địa bàn kho, bãi, cảng. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu các chi cục:
Thông báo danh sách kho, bãi, cảng được cấp mã mới áp dụng từ 00h00 ngày 01/10/2020 (theo phụ lục đính kèm) tới các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cấu hình hế thống kết nối VASSCM và hướng dẫn người khai hải quan cập nhật địa điểm giám sát (mã địa điểm lưu kho/ mã địa điểm đích vận chuyển bảo thuế) mới trên hệ thống ECUS5VNACCS khi khai báo tờ khai Hải quan.
Nội dung chi tiết tại công văn hỏa tốc số 12339/HQHP-CNTT doanh nghiệp tham khảo dưới đây:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn