THÔNG BÁO
(vv Tạm dừng 06 điểm thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng do Sở Tài chính tổ chức thu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.)


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn