HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THANH LÝ SXXK

Quy trình thanh lý tờ khai trên ECUS5_VNACCS bao gồm 5 bước:
  1. Bước 1: Nhập kiểm hóa tờ khai.
  2. Bước 2: Tạo lần thanh lý và nhập bảng kê.
  3. Bước 3: Chạy lần thanh lý.
  4. Bước 4: In báo cáo thanh lý.
  5. Bước 5: Đóng hồ sơ thanh lý.
Hướng dẫn chi tiết:


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn