HƯỚNG DẪN THANH KHOẢN THEO YÊU CẦU

Thanh khoản theo yêu cầu là chức năng cho phép doanh nghiệp kiểm tra số liệu nhập – xuất – tồn của hợp đồng gia công theo khoảng thời gian đã chọn. Giúp doanh nghiệp kiểm tra và cân đối được số liệu.
Để thực hiện, bạn vào menu Loại hình / Theo dõi số liệu trong phần của loại hình Gia công, chọn mục Thanh khoản theo yêu cầu:

Phần mềm sẽ yêu cầu bạn chọn hợp đồng cần theo dõi:

Chọn xong giao diện chức năng hiện ra như sau:

Tại đây, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các hợp đồng khác nhau tại mục Chọn hợp đồng.
Nhập vào khoảng thời gian cần theo dõi, cân đối số liệu vào chỉ tiêu Từ ngày – Đến ngày sau đó nhấn nút  Tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị danh sách các tờ khai nhập, tờ khai xuất trong khoảng thời gian bạn vừa nhập:

Bạn kiểm tra danh sách tờ khai, sau đó nhấn vào nút Xuất nhập tồn… để xem chi tiết và in kết quả:


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn