TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN

Để tiện cho quý doanh nghiệp tham khảo các video hướng dẫn sử dụng, trong quá trình sử dụng phần mềm ECUS5VNACCS. Chúng tôi xin liệt kê danh sách các video như dưới đây.
  1. Giới thiệu tổng quan phần mềm ECUS5VNACCS
  2. Hướng dẫn quy trình khai báo tờ khai nhập khẩu - IDA
  3. Hướng dẫn quy trình khai báo tờ khai xuất khẩu - EDA
  4. Hướng dẫn khai Báo cáo quyết toán theo TT39
  5. Hướng dẫn chức năng trình ký ECUSSignPRO
  6. Hướng dẫn chức năng lưu trữ dữ liệu trực tuyến ECUS-DRIVE
  7. Hướng dẫn chức năng khai báo dịch vụ công trực tuyến


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn