HƯỚNG DẪN KHAI BÁO LOẠI HÌNH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Theo quy định tại Thông tư 39, doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm khai báo danh mục nguyên liệu – vật tư, thành phẩm, định mức thực tế sản phẩm lên cơ quan Hải quan. Đồng thời do thông tư không còn quy định loại hàng (mã phân loại hàng hóa là nguyên liệu hay sản phẩm) khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. Do đó hệ thống TNTT quy định một doanh nghiệp SXXK không được phép khai báo trùng mã nguyên phụ liệu và sản phẩm.

Bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

Khai báo danh mục Nguyên phụ liệu

Khai báo danh mục Sản phẩm

Khai báo định mức thực tế Sản phẩm

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn