KHAI BÁO TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP - OLA

Để thực hiện khai báo tờ khai vận chuyển, bạn vào menu "Tờ khai hải quan / Đăng ký tờ khai vận chuyển (OLA)"

WorFBCA
Màn hình tờ khai hiện ra như sau:

Wor2624

Người khai tiến hành nhập thông tin chung cho tờ khai vận chuyển tại tab "Thông tin chung". Lưu ý các tiêu chí có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập, các ô màu xám là chỉ tiêu thông tin do hệ thống tự động trả về hoặc chương trình tự tính, doanh nghiệp không cần nhập vào những chỉ tiêu này.
Trong quá trình nhập liệu, khi bạn click chuột vào tiêu chí nào, phía dưới góc trái màn hình tờ khai sẽ hiện ra "Hướng dẫn nhập liệu" chi tiết, bạn làm theo các hướng dẫn để nhập thông tin cho các chỉ tiêu cần thiết. Ví dụ khi kích chuột vào ô Cờ báo nhập khẩu / xuất khẩu:

WorD0D

Phần 1: Nhập thông tin cho tờ khai
Phần 2: Khai báo tờ khai vận chuyển OLA
Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn