GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm khai báo Hải quan điện tử ECUS5VNACCS được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS đã được Tổng cục Hải quan thẩm định, cấp chứng nhận đạt chuẩn và cho phép kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS theo công văn số 1120/CNTT-CNTT ngày 17/11/2015. Ngoài các nghiệp vụ mới được thiết kế theo chuẩn mực hệ thống VNACCS/VCIS, phần mềm vẫn giữ được lối thiết kế truyền thống của phần mềm ECUS mà doanh nghiệp đã quen sử dụng. Phần mềm ECUS5VNACCS cũng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mở rộng khác như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế; thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch; thủ tục đơn giản đối với hàng hóa trị giá thấp; quản lý hàng hóa tạm nhập, tái xuất; các tiện ích đăng ký Giấy phép; chứng từ một cửa quốc gia; khai vận tải cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu.
Các mã nghiệp vụ được tích hợp sẵn vào chương trình, người dùng chỉ việc chọn các nghiệp vụ theo quy trình một cách dễ dàng. Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ thể hiện tại các menu cụ thể như sau:


Các tính năng nghiệp vụ trên được thiết kế sẵn để đáp ứng các nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS đồng thời phục vụ các nhu cầu quản lý nội bộ theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Các chức năng chính để trao đổi giữa doanh nghiệp và hệ thống Hải quan chủ yếu ở các chức năng nghiệp vụ sau:
  1. Tờ khai hải quan: Bao gồm tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu và các chức ăng khai báo khác phục vụ hồ sơ tờ khai.
  2. Loại hình: Sử dụng để khai nghiệp vụ của các loại hình đặc thù như: Gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
  3.  Sổ quyết toán Kế toán kho: Sử dụng đối với doanh nghiệp loại hình Gia công, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất nhằm quản lý, báo cáo quyết toán với cơ quan Hải quan khi cơ quan Hải quan cần kiểm tra thực tế.
Mời quý doanh nghiệp tham khảo video giới thiệu về phần mềm:

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn